IK MELD MIJ AAN ALS SUPPORTER VAN

(klik op het logo voor het aanmeldformulier)

Doelstelling

De vereniging heeft als doel: het vertegenwoordigen van de Nederlandse esports-sector in ruime zin, het vergroten van verbindingen tussen lokale, regionale en internationale partijen en overheden; het stimuleren van een gezond klimaat voor de sector; het bevorderen van samenwerkingen en daarbij het faciliteren van activiteiten; het behartigen van de belangen van haar leden in de meeste ruime zin van het woord.

De vereniging wil dit bereiken – maar niet zich beperken tot – door alle belanghebbende partijen zo breed mogelijk vertegenwoordigd te hebben in de samenstelling van haar dagelijks en algemeen bestuur en haar werkgroepen, door een platform te bieden waar door middel van (netwerk) bijeenkomsten samen gewerkt kan worden, kennis gedeeld wordt, en waar mogelijk coördinerend/regisserend/faciliterend functioneert binnen de esports-sector, en tenslotte door een proactieve lobby te voeren richting relevante (overheids)partijen die van belang zijn voor het duurzaam ontwikkelen van de esports-sector.

Korte termijndoelen
 • Alle geassocieerde partijen binnen het segment esports, gaming en gamification op de hoogte gesteld van het bestaan van de brancheorganisatie en hen de mogelijk te geven om lid te worden;

 • Een helder beeld creëren waar wij voor staan als brancheorganisatie, zodat de betrokken partijen weten waar wij voor staan en waar zij ons voor kunnen gebruiken. Plus een congruent verhaal hebben die wij als BEN naar buiten dragen vanuit ons als persoon;

 • 50 leden als ondergrens voor het aantal leden die aangesloten zijn bij BEN;

 • Essentiële partners die bij ons zijn aangesloten die substantieel en strategisch aan de basis van BEN staan (Juridisch, overheden en instanties);

 • (werkdocument) ‘officiële’ aanspreekpunt zijn voor esports in Nederland;

 • (werkdocument) politiek en publiek informeren over wetenschappelijke resultaten over effecten van esports op cognitieve en sociale vaardigheden;

 • NOS*NSF link maken en acceptatie VWS;

 • Partners/sponsoren regelen voor financiële steun;

 • Actiepunten en projecten (welke zijn prioriteit) in gang zetten met werkgroepen, selectie maken waar de werkgroepen aan zullen werken om dit jaar eind Q4 afgerond te hebben.

Nieuwe werkgroepen
 1. Erkenning en Belangenbehartiging
 2. Esports Piramide
 3. Onderwijs en Maatschappij
 4. Professionalisering
 5. Gamification
 6. Event organisatoren en publishers

Download hier de volledige notitie Werkgroepen-BEN-juni-2022 – 14-06-2022

info@bvesports.nl

Social media

© Branchevereniging Esports Nederland. Alle rechten voorbehouden. Powered by