Skip to main content

IK MELD MIJ AAN ALS SUPPORTER VAN

(klik op het logo voor het aanmeldformulier)

Wat?

Ten eerste: wat is esports? Daar kan je verschillend over denken. Onze overtuiging is dat het zinvol is om ons inclusief op te stellen als brancheorganisatie. We geloven dat het slim is om een organisatie op te richten waar je terecht kan met vragen over traditionele esports als StarCraft en Counter-Strike, en óók over FIFA (en andere gedigitaliseerde vormen van sport) en Zwift (en andere gegamificeerde vormen van bewegen). We kunnen het onderscheid tussen deze categorieën onderkennen, en tegelijkertijd voor al deze vormen van competitie plek bieden in de organisatie.

Een ander belangrijk punt: breedtesport. Zijn wij een organisatie die zich primair richt op topsport, of zien we voor onszelf ook een rol in breedtesport? Onze overtuiging is dat het waardevol is om ons op beide aspecten te richten. Ook op dit vlak inclusief zijn lijkt ons – zeker in deze fase – waardevol. Dit sluit overigens aan bij het verzoek om een aanspreekpunt vanuit het NOC*NSF. Zij geven aan juist ook in breedtesport geïnteresseerd te zijn, en zo zullen er meer partijen zijn die vanuit die interesse zoeken naar een aanspreekpunt voor esports. Als wij een organisatie oprichten die zich puur richt op de top, laten we volgens ons kansen liggen, zeker omdat topsport uiteindelijk afhankelijk is van een goede brede basis.

Bovenstaande punten konden op brede instemming rekenen bij de eerste conferentie op 18 mei 2021. Met een grote meerderheid werd dan ook gestemd vóór een volgende kijk op esports vanuit de brancheorganisatie:

Het in georganiseerd, competitief verband spelen van games, inclusief gedigitaliseerde vormen van sport en gegamificeerde vormen van bewegen, zowel op topniveau als qua breedtesport.