Skip to main content

IK MELD MIJ AAN ALS SUPPORTER VAN

(klik op het logo voor het aanmeldformulier)

Tag: penningmeester

Update 28 februari 2023

Definitief Bestuur Branchevereniging Esports Nederland

Het oprichtingsbestuur heeft intern gekeken hoe de overgang naar een definitief bestuur het beste kan verlopen. Iedereen die geïnteresseerd is in een bestuursfunctie kan zich aanmelden voor het bestuur van BEN. Wim Noordzij heeft besloten zijn zetel als voorzitter beschikbaar te stellen als kandidaten uit de esports scène deze functie willen vervullen. Wel blijft hij actief betrokken bij de overdracht en is bereid zijn netwerk en contacten met koepelorganisaties en overheden te blijven inzetten voor BEN. Jur van de Graaf is momenteel Penningmeester, maar neemt liever plaats in de kascommissie. Rob Hoogstraaten trekt zich volledig terug als Algemeen Bestuurslid van BEN.

We zoeken dus actief naar mogelijk een nieuwe voorzitter als de achterban dit wil, een algemeen bestuurslid en een penningmeester, maar voor elke rol kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Het uitbreiden van het bestuur naar meer dan 5 leden is daarbij ook een mogelijkheid. Ook niet-leden mogen toetreden tot het bestuur, maar hebben geen stemrecht bij Algemene Leden Vergaderingen. Daarnaast zijn we op zoek naar een Raad van Advies die 2x per jaar bij elkaar komt. We zoeken daar een lid voor ieder discipline zoals onderverdeeld in de werkgroepen. 

Tijdens de ALV van 21 maart vinden de stemmingen plaats over de volgende rollen:

  • Voorzitter (momenteel: Wim Noordzij)
  • Secretaris (momenteel: Donny Stumpel)
  • Penningmeester (momenteel: Jur van de Graaf)
  • Algemeen Bestuurslid (momenteel: Brenda Munsterman & Rob Hoogstraaten)

Gemiddeld komt het bestuur eenmaal per twee maanden een dagdeel samen voor de officiële vergadering. De tijdsinvestering is – afhankelijk van de invulling van de rol – gemiddeld 2 tot 3 uur per week.

Interesse? Stuur uiterlijk vrijdag 10 maart een mail naar info@bvesports.nl met je naam, de organisatie die je vertegenwoordigt, de rol of rollen waarvoor je jezelf wilt kandideren, en een korte motivatie (max. 200 woorden). Meestemmen? Schrijf je in als lid via www.bvesports.nl en stem 21 maart mee tijdens de ALV.