Update 10 februari 2022

We verwelkomen Jur van de Graaf als nieuwe Penningmeester van de Branchevereniging. Helaas heeft Miriam Wijnands wegens privéomstandigheden haar functie neer moeten leggen. Jur stond na Miriam als hoogste op de lijst van ontvangen stemmen en was om die reden de juiste persoon om te benaderen. We zijn zeer content dat we Jur bereid hebben gevonden deze belangrijke rol te vervullen.

Update 12 december 2021

Na de verkiezingsuitslag eind oktober 2021 heeft in november de eerste bestuursvergadering van Branchevereniging Esports Nederland plaatsgevonden. Het verkozen bestuur is druk in de weer met de oprichting. Deze wordt deze maand geformaliseerd bij de notaris. Stap twee is het uitstippelen van een stappenplan om de in het werkdocument benoemde pijlers verder uit te werken.

Allereerst is ervoor gekozen om Esports, Gaming en Gamification als drie losse pijlers neer te zetten. Binnen Esports is er een aparte afdeling Virtual Sports i.v.m. de visie van NOC*NSF en de sportbonden. We pakken alle onderwerpen in detail op in aparte werkgroepen.

Het bestuur kan in iedere werkgroep de kennis en kunde van jullie allen gebruiken. Graag horen we of jullie hier een rol in willen en kunnen spelen.

Mail naar info@bvesports.nl voor een overzicht van de potentiële werkgroepen en de onderdelen die daarbij horen.

info@bvesports.nl

Social media

© Branchevereniging Esports Nederland. Alle rechten voorbehouden. Powered by