IK MELD MIJ AAN ALS SUPPORTER VAN

(klik op het logo voor het aanmeldformulier)

Branchevereniging Esports Nederland (BEN)

De Doelstelling van de Branchevereniging is:

“Nederland tot de beste esportslanden ter wereld laten behoren.”

Deze doelstelling is nog weinig concreet. Het behoeft toelichting: wat is ons beeld van esports en wat betekent het om te behoren tot de beste esportslanden? Het is belangrijk dat we daar binnen de brancheorganisatie overeenstemming over bereiken. 

Een belangrijke overweging hierbij is inclusiviteit. De esportsbranche is divers, en wanneer we een al te specifieke visie formuleren lopen we de kans partijen buiten te sluiten of te vervreemden. Ons huidige doel is om de branche zoveel mogelijk te verenigen. 


Update 31 maart 2023

Op dinsdag 20 maart jl. hebben leden van de Branchevereniging Esports Nederland (BEN) unaniem groen licht gegeven voor de start van het nieuwe bestuur dat vanaf 1 april officieel actief is. De eveneens geïnstalleerde Raad van Advies levert vanuit jarenlange kennis en expertise een belangrijke bijdrage. Lees het volledige persbericht.

ALV

Update 19 maart 2023

Algemene Leden Vergadering

Volgende week is het dan zo ver, de lang geanticipeerde ALV op 21 maart. Hierbij nogmaals de agenda voor die dag.

Datum en tijd: dinsdag 21 maart, 14:30-18:00 uur

Locatie: Grafisch Lyceum Rotterdam (Heer Bokelweg 255, Rotterdam)

Bij binnenkomst is het vanaf de draaideur links de trap op en dan links aanhouden, het is in dezelfde ruimte als de vorige keer, de personeelskamer van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Er is bij binnenkomst een markering om de weg te wijzen.

Agenda:

 • 14:30-15:00 uur: Inloop
 • 15:00-17:00 uur: ALV
 1. Welkom
 2. Algemeen jaarverslag
 3. Financieel jaarverslag
 4. Begroting 2023
 5. Binnengekomen moties
 6. Verkiezingen en (her)benoeming bestuur
 7. Samenstellen kascommissie
 8. Wijzigingen huishoudelijk reglement
 9. Vaststellen contributie en lidmaatschap
 • 17:00-18:00 uur: Borrel

We zien jullie graag allemaal aanstaande 21 maart in Rotterdam! Waarbij we je verwelkomen met koffie en thee en ter afsluiting een borrel hebben! Zien wij jou daar?

Laat ons weten door een mail te sturen naar info@bvesports.nlDat is belangrijk voor onze logistieke planning. Bij voorbaat dank!

Update 6 maart 2023

Even voorstellen

Mijn naam is Niels Meulenbroeks. Ik ben 22 jaar en studeer de specialisatie Conflicts, Territories and Identities van de master Human Geography aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ter voltooiing van deze master schrijf ik mijn scriptie over geopolitiek in esports, waarbij ik specifiek kijk naar de rol die de claim op politieke neutraliteit wel of niet gespeeld heeft in reactie op de oorlog in de Oekraïne.

De wereld achter esports is niet altijd zichtbaar voor de kijker van een stream of toernooi. Om die reden ga ik de komende tijd voor BEN als stagiair aan de slag met het omzetten van wetenschappelijke literatuur en onderzoeksrapporten naar kortere, informatieve teksten die geraadpleegd kunnen worden door de leden. Daarnaast support ik BEN bij het in kaart brengen van de huidige ontwikkelingen binnen esports in Nederland, zodat hierop snel ingespeeld kan worden en problemen aan de kaart gesteld kunnen worden.

Ik verwelkom jullie voorstellen voor thema’s of ontwikkelingen waar je meer over wilt weten, zodat ik kan kijken wat voor onderzoek er gedaan is en wat de uitkomsten hiervan zijn.

Meer over mijn scriptie: Traditionele sport heeft een lange geschiedenis wat betreft het overlappen van politiek en sport. Desondanks claimen de leidende figuren en organisaties vaak politiek neutraal te zijn. De verhouding van esports tot geopolitiek en vraagstukken van neutraliteit is nog onduidelijk, mede door een gebrek aan onderzoek. De laatste jaren is esports sterk gegroeid, zeker ook in de aandacht die het krijgt van politieke actoren. De oorlog in Oekraïne is de eerste keer dat esports op zo’n grote schaal geconfronteerd wordt met geopolitieke vraagstukken omtrent oorlog en vrede. Ik hoop een bijdrage te leveren aan het ophelderen van de rol van (geo)politiek in esports, waaruit wellicht belangrijke lessen getrokken kunnen worden die ook in andere gebieden toegepast kunnen worden.

Mocht je verdere vragen hebben over mijn rol binnen BEN, de taken die ik uit ga voeren of mijn eigen onderzoek, neem dan vooral contact met me op. Dat kan via niels@bvesports.nl.

Update 28 februari 2023

Definitief Bestuur Branchevereniging Esports Nederland

Het oprichtingsbestuur heeft intern gekeken hoe de overgang naar een definitief bestuur het beste kan verlopen. Iedereen die geïnteresseerd is in een bestuursfunctie kan zich aanmelden voor het bestuur van BEN. Wim Noordzij heeft besloten zijn zetel als voorzitter beschikbaar te stellen als kandidaten uit de esports scène deze functie willen vervullen. Wel blijft hij actief betrokken bij de overdracht en is bereid zijn netwerk en contacten met koepelorganisaties en overheden te blijven inzetten voor BEN. Jur van de Graaf is momenteel Penningmeester, maar neemt liever plaats in de kascommissie. Rob Hoogstraaten trekt zich volledig terug als Algemeen Bestuurslid van BEN.

We zoeken dus actief naar mogelijk een nieuwe voorzitter als de achterban dit wil, een algemeen bestuurslid en een penningmeester, maar voor elke rol kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Het uitbreiden van het bestuur naar meer dan 5 leden is daarbij ook een mogelijkheid. Ook niet-leden mogen toetreden tot het bestuur, maar hebben geen stemrecht bij Algemene Leden Vergaderingen. Daarnaast zijn we op zoek naar een Raad van Advies die 2x per jaar bij elkaar komt. We zoeken daar een lid voor ieder discipline zoals onderverdeeld in de werkgroepen. 

Tijdens de ALV van 21 maart vinden de stemmingen plaats over de volgende rollen:

 • Voorzitter (momenteel: Wim Noordzij)
 • Secretaris (momenteel: Donny Stumpel)
 • Penningmeester (momenteel: Jur van de Graaf)
 • Algemeen Bestuurslid (momenteel: Brenda Munsterman & Rob Hoogstraaten)

Gemiddeld komt het bestuur eenmaal per twee maanden een dagdeel samen voor de officiële vergadering. De tijdsinvestering is – afhankelijk van de invulling van de rol – gemiddeld 2 tot 3 uur per week.

Interesse? Stuur uiterlijk vrijdag 10 maart een mail naar info@bvesports.nl met je naam, de organisatie die je vertegenwoordigt, de rol of rollen waarvoor je jezelf wilt kandideren, en een korte motivatie (max. 200 woorden). Meestemmen? Schrijf je in als lid via www.bvesports.nl en stem 21 maart mee tijdens de ALV.

Update 23 februari 2023

Lees hier: De visie van BEN op esports, gaming en gamification

De leden bepalen de koers van de branchevereniging. Op 21 maart 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats waarop de leden hierover kunnen stemmen. Tot en met 7 maart 2023 hebben leden de mogelijkheid om schriftelijk moties in te dienen over de koers van de vereniging. Dat kan via info@bvesports.nl. Het bestuur geeft voorafgaand aan de ALV een advies over de moties, waarna deze tot stemming worden gebracht.

Meer dan honderd personen en organisaties hebben uitgesproken zich in te willen zetten voor groei van esports in Nederland, maar hebben zich nog niet allemaal aangemeld als supporter van BEN. Voeg daad bij het woord! Elk betalend lid heeft stemrecht. Nog geen lid? Meld je dan aan op www.bvesports.nl.

Update 17 januari 2023

Steun BEN (voor 75 EUR) en samen maken we de esports branche in Nederland groter, professioneler en streven we naar officiële erkenning door het Ministerie van VWS en NOC*NSF.

What’s in it for you?

 • Stemrecht op de ALV
 • Input agenda (werkgroepen, stemonderwerpen ALV)
 • Deelname werkgroepen
 • Netwerk
 • Kennisdeling
 • Korting op tickets voor B2B en B2C esports en gaming gerelateerde evenementen
 • Een rol binnen het Bestuur of de Raad van Advies
 • Slagkracht door strategische partnerships met relevante gaming en esports partijen
 • Professionalisme en groei esports in Nederland
 • Wat brengt jouw organisatie aan BEN? Hoe steunen we elkaar?

Meld je aan, we rekenen op jullie support. We bereiken alleen iets als we het samen doen.

Update 21 oktober 2022

Vanuit verschillende feedback gesprekken krijgen we te horen dat BEN graag gezien wordt als een verbinder. Om deze reden organiseren we vanuit BEN volgende week woensdag 26 oktober van 20:00 – 21:30 (90 minuten) op ons Discord kanaal een online kennismakingsevent voor alle community leden, aspirant leden en BEN leden, kortom iedereen is welkom!

Het is een begeleidende sessie, waarbij we iedereen die er bij is leren kennen, en onze motivatie en passie voor esports kunnen delen. Zie het als een laagdrempelige kennismaking om te netwerken. Tijdens de vergadering hebben we weinig tijd om echt kennis te maken, dus vandaar een apart event! Vind jij het dus leuk om met mensen te verbinden binnen het netwerk van BEN? Kom dan zeker even hallo zeggen!

De Open vergadering van BEN van 7 oktober 2022 kijk je hier terug: YouTube video Discord BEN Open vergadering

BEN jij er bij woensdag 26 oktober om 20:00 – 21:30? Check het evenement op onze Discord: https://discord.gg/mSWJdFHw?event=1032214964812906540

Update 12 september 2022

Samen met Richard Kaper van NOC*NSF spreekt Wim Noordzij namens Branchevereniging Esports Nederland (BEN) over ‘De toekomst van esports in Nederland’ tijdens Kennisevent Esports, Gaming & Gamification.

📅 Dinsdag 4 oktober 2022
📍 Stadion Galgenwaard
🎟️ Bestel nu je tickets op kenniseventegg.nl

Update 7 juli 2022

BEN is door NOC*NSF erkend als dé vertegenwoordiger van de esports branche in Nederland. Trots dat we dit bewerkstelligd hebben. Klik hier voor de officiële brief NOC*NSF.

Kennisevent EGG
Kennisevent EGG

Update 20 juni 2022

Na de bijeenkomst in april is er een inventarisatie gemaakt van de uitwerkingen van de groepen die bijna alle onderdelen besproken hebben of in ieder geval aangetipt. Uit deze uitwerkingen heeft het bestuur een nieuwe indeling van de werkgroepen gemaakt en de werkgroepen teruggebracht van 11 naar 6 en geprobeerd meer lijn in te brengen en ook keuzes te maken in prioritieten en korte en lange termijn doelen. In deze notitie staan de 6 nieuwe werkgroepen en bullits die hier van belang kunnen zijn om tot de doelstellingen van de vereniging te komen.

Download de volledige notitie hier Werkgroepen-BEN-juni-2022 – 14-06-2022

We vragen nu aspirant leden zitting te nemen in een van deze werkgroepen en in september te komen met een notitie waarin de stappen aangegeven worden om invulling te geven aan de doelen en taken van de Branchevereniging Esports Nederland. Deze notitie is naar alle aspirantleden gestuurd en voor eind juni moeten de werkgroepen samengesteld zijn. We vragen de aspirantleden lid te worden voor 75 euro per jaar. Daarboven kunnen bedrijven die groter zijn een extra donatie geven. In het document een overzicht van wat we tot nu toe hebben gedaan. We geven in de nieuwe werkgroepen een aantal onderdelen aan die uitgewerkt moeten worden, maar ruimte geven voor toevoegingen.

Wil jij je als bedrijf of persoon als lid bij BEN aanmelden tegen een contributie van 75 euro tot aan het eerste ALV Q1 begin 2023? Stuur dan een korte mail naar info@bvesports.nl  met daarbij de vermelding in welke werkgroep jij/jullie graag willen plaatsnemen. Wil je lid worden om ons initiatief te steunen maar niet in een werkgroep deelnemen? Dat kan ook, vermeld dit dan in de mail.

Het rekeningnummer van BEN is in aanvraag, wanneer het rekeningnummer bekend is krijgen alle aspirantleden een bericht om de contributie te storten.

Voor vragen kun je een mail sturen naar info@bvesports.nl en deze beantwoorden wij dan zo spoedig mogelijk.

Groet,
Bestuur Branchevereniging Esports Nederland

Wim Noordzij (Voorzitter), Brenda Munsterman (Algemeen Bestuurslid), Rob Hoogstraaten (Algemeen Bestuurslid), Jur van de Graaf (Penningmeester) en Donny Stumpel (Secretaris).

info@bvesports.nl

Social media

© Branchevereniging Esports Nederland. Alle rechten voorbehouden. Powered by