Branchevereniging Esports Nederland (BEN)

De Doelstelling van de Branchevereniging is:

“Nederland tot de beste esportslanden ter wereld laten behoren.”

Deze doelstelling is nog weinig concreet. Het behoeft toelichting: wat is ons beeld van esports en wat betekent het om te behoren tot de beste esportslanden? Het is belangrijk dat we daar binnen de brancheorganisatie overeenstemming over bereiken. 

Een belangrijke overweging hierbij is inclusiviteit. De esportsbranche is divers, en wanneer we een al te specifieke visie formuleren lopen we de kans partijen buiten te sluiten of te vervreemden. Ons huidige doel is om de branche zoveel mogelijk te verenigen. 


Update 21 oktober 2022

Vanuit verschillende feedback gesprekken krijgen we te horen dat BEN graag gezien wordt als een verbinder. Om deze reden organiseren we vanuit BEN volgende week woensdag 26 oktober van 20:00 – 21:30 (90 minuten) op ons Discord kanaal een online kennismakingsevent voor alle community leden, aspirant leden en BEN leden, kortom iedereen is welkom!

Het is een begeleidende sessie, waarbij we iedereen die er bij is leren kennen, en onze motivatie en passie voor esports kunnen delen. Zie het als een laagdrempelige kennismaking om te netwerken. Tijdens de vergadering hebben we weinig tijd om echt kennis te maken, dus vandaar een apart event! Vind jij het dus leuk om met mensen te verbinden binnen het netwerk van BEN? Kom dan zeker even hallo zeggen!

De Open vergadering van BEN van 7 oktober 2022 kijk je hier terug: YouTube video Discord BEN Open vergadering

BEN jij er bij woensdag 26 oktober om 20:00 – 21:30? Check het evenement op onze Discord: https://discord.gg/mSWJdFHw?event=1032214964812906540

Update 12 september 2022

Samen met Richard Kaper van NOC*NSF spreekt Wim Noordzij namens Branchevereniging Esports Nederland (BEN) over ‘De toekomst van esports in Nederland’ tijdens Kennisevent Esports, Gaming & Gamification.

📅 Dinsdag 4 oktober 2022
📍 Stadion Galgenwaard
🎟️ Bestel nu je tickets op kenniseventegg.nl

Kennisevent EGG
Kennisevent EGG

Update 7 juli 2022

BEN is door NOC*NSF erkend als dé vertegenwoordiger van de esports branche in Nederland. Trots dat we dit bewerkstelligd hebben. Klik hier voor de officiële brief NOC*NSF.

Update 20 juni 2022

Na de bijeenkomst in april is er een inventarisatie gemaakt van de uitwerkingen van de groepen die bijna alle onderdelen besproken hebben of in ieder geval aangetipt. Uit deze uitwerkingen heeft het bestuur een nieuwe indeling van de werkgroepen gemaakt en de werkgroepen teruggebracht van 11 naar 6 en geprobeerd meer lijn in te brengen en ook keuzes te maken in prioritieten en korte en lange termijn doelen. In deze notitie staan de 6 nieuwe werkgroepen en bullits die hier van belang kunnen zijn om tot de doelstellingen van de vereniging te komen.

Download de volledige notitie hier Werkgroepen-BEN-juni-2022 – 14-06-2022

We vragen nu aspirant leden zitting te nemen in een van deze werkgroepen en in september te komen met een notitie waarin de stappen aangegeven worden om invulling te geven aan de doelen en taken van de Branchevereniging Esports Nederland. Deze notitie is naar alle aspirantleden gestuurd en voor eind juni moeten de werkgroepen samengesteld zijn. We vragen de aspirantleden lid te worden voor 75 euro per jaar. Daarboven kunnen bedrijven die groter zijn een extra donatie geven. In het document een overzicht van wat we tot nu toe hebben gedaan. We geven in de nieuwe werkgroepen een aantal onderdelen aan die uitgewerkt moeten worden, maar ruimte geven voor toevoegingen.

Wil jij je als bedrijf of persoon als lid bij BEN aanmelden tegen een contributie van 75 euro tot aan het eerste ALV Q1 begin 2023? Stuur dan een korte mail naar info@bvesports.nl  met daarbij de vermelding in welke werkgroep jij/jullie graag willen plaatsnemen. Wil je lid worden om ons initiatief te steunen maar niet in een werkgroep deelnemen? Dat kan ook, vermeld dit dan in de mail.Het rekeningnummer van BEN is in aanvraag, wanneer het rekeningnummer bekend is krijgen alle aspirantleden een bericht om de contributie te storten. Voor vragen kun je een mail sturen naar info@bvesports.nl en deze beantwoorden wij dan zo spoedig mogelijk.

Update 17 april 2022

Op vrijdag 22 april vindt in Grafisch Lyceum Rotterdam de kick-off plaats van de werkgroepen van Branchevereniging Esports Nederland. Het programma is als volgt:

13.00 uur Inloop

13.30 uur Introductie en start werkgroepen

16.00 uur Bezoek Esports Space en Borrel

16.30 uur Einde

We zien jullie daar! BEN

Update 5 april 2022

Op donderdag 7 april is BEN aanwezig bij EsportsX in Ahoy, Rotterdam. Kom langs bij onze tafel en hoor meer over onze plannen. Zien we je daar?

Update 18 maart 2022

SAVE THE DATE! Op vrijdag 22 april van 13 tot 17 uur organiseert Branchevereniging Esports Nederland in Grafisch Lyceum Rotterdam een kick-off met de ingestelde werkgroepen. 
 
We nodigen die dag een interessante gastspreker uit. Meer details volgen. 
 
Iedereen die zich voor een specifieke werkgroep heeft opgegeven is hierover geïnformeerd. Een ieder die alsnog aan wil sluiten bij een werkgroep en kennis en kunde wil delen is die dag meer dan welkom. Stuur dan een mail naar info@bvesports.nl om je aan te melden. 
 
Groet, 
BEN

Update 4 maart 2022

Tijdens de bestuursvergadering van 16 februari 2022 heeft het bestuur een visie en een belofte geformuleerd.

Visie

‘IK BEN’ het aanspreekpunt en de belangenbehartiger voor stakeholders om esports te professionaliseren in Nederland.

(Dit doen we door werkgroepen te ondersteunen waarbij de belanghebbenden vanuit hun eigen visie en behoefte vorm en inhoud kunnen geven.)

Deze visie uit zich in een belofte.

Belofte

IK BEN’ samen aan de slag voor esports in Nederland.

Deze belofte/slogan is eenvoudig te onthouden en spreekt boekdelen over hoe wij met z’n allen omgaan om esports in Nederland op de kaart te zetten en verder te professionaliseren. Deze belofte zetten wij op verschillende manieren in ter inspiratie. Zodat anderen ons, en wij hen, verantwoordelijk kunnen houden door het samen te blijven doen. Simpel en effectief. “Aan de slag” = actiegericht.

In april plannen we een kick-off voor de werkgroepen. Meer informatie volgt snel!

Update 28 februari 2022

Op 23 februari 2022 is de Branchevereniging Esports Nederland officieel via notariële akte opgericht. Check de registratie bij de Kamer van Koophandel

Update 10 februari 2022

We verwelkomen Jur van de Graaf als nieuwe Penningmeester van de Branchevereniging. Helaas heeft Miriam Wijnands wegens privéomstandigheden haar functie neer moeten leggen. Jur stond na Miriam als hoogste op de lijst van ontvangen stemmen en was om die reden de juiste persoon om te benaderen. We zijn zeer content dat we Jur bereid hebben gevonden deze belangrijke rol te vervullen.

Update 12 december 2021

Na de verkiezingsuitslag eind oktober 2021 heeft in november de eerste bestuursvergadering van Branchevereniging Esports Nederland plaatsgevonden. Het verkozen bestuur is druk in de weer met de oprichting. Deze wordt deze maand geformaliseerd bij de notaris. Stap twee is het uitstippelen van een stappenplan om de in het werkdocument benoemde pijlers verder uit te werken.

Allereerst is ervoor gekozen om Esports, Gaming en Gamification als drie losse pijlers neer te zetten. Binnen Esports is er een aparte afdeling Virtual Sports i.v.m. de visie van NOC*NSF en de sportbonden. We pakken alle onderwerpen in detail op in aparte werkgroepen.

Het bestuur kan in iedere werkgroep de kennis en kunde van jullie allen gebruiken. Graag horen we of jullie hier een rol in willen en kunnen spelen.

Mail naar info@bvesports.nl voor een overzicht van de potentiële werkgroepen en de onderdelen die daarbij horen.

Groet,
Bestuur Branchevereniging Esports Nederland

Wim Noordzij (Voorzitter), Brenda Munsterman (Algemeen Bestuurslid), Rob Hoogstraaten (Algemeen Bestuurslid), Jur van de Graaf (Penningmeester) en Donny Stumpel (Secretaris).

info@bvesports.nl

Social media

© Branchevereniging Esports Nederland. Alle rechten voorbehouden. Powered by